Mái nhựa lấy sáng MS02

Lắp ráp mái nhựa lấy sáng MS02

Mái nhựa lấy sáng trước hiên nhà là loại mai hien cố định, che trước hiên nhà hoặc cửa sổ có mục đích che mưa, lấy sáng vào ban ngày, trang trí cho không gian thêm đẹp.

mai nhua lay sang

Ảnh: Mái nhựa lấy sáng trước hiên nhà 01

 

mai nhua che

Ảnh: Mái nhựa lấy sáng trước hiên nhà 02